Trang chủ
 “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” - Trích lời Hồ Chủ tịch
Hướng dẫn xem bản đồ
LỰA CHỌN CÁC TIÊU CHÍ TÌM KIẾM
Ghi chú: KH: Diện tích kế hoạch (ha); TH: Diện tích thực hiện (ha)
Năm Tháng Tỉnh KH TH  
Tổng 0 0  
© Bản quyền phần mềm Bản đồ mùa vụ trồng rừng được hỗ trợ bởi Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020  |  Bộ nông nghiệp & PTNT